Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
6:30 PM JR BJJ  9 UNDER   JR      1:00 PM
             
      BRAZILIAN      ALL JR BJJ
7:00PM  JR BJJ 10 UP   JIU-JITSU     
      10YRS UP    
      NO GI     
7:30PM     BRAZILIAN     
      JIU-JITSU     
8:30pm   BRAZILIAN    BRAZILIAN   
    JIU-JITSU    JIU-JITSU   
           
             
           
    BRAZILIAN JIU-JITSU SCHEDULE - Effective April 2017